Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LANGUAGES:

ХЕЛИОС 1 - ДОБАВКА ЗА КОТЕЛНИ ГОРИВА

   
С прилагането на  Хелиос 1 се постигат следните реални ефекти:
подобряване процеса на изгаряне; намаляване емисиите от неизгорели въглеводороди, СО и NОx в димните газове;
почистване на горелките и камерите от нагар; премахване на коксуването;
намаляване на температурата на подгрев и хомогенизиране на горивото;
улесняване експлоатацията на горивната система;
намаляване температурата на изходящите газове; икономия на гориво до 4% и повишаване кпд на инсталацията.
 
 

Хелиос 1 е високоефективна, полифункционална добавка за мазут. Тя способства за пълното изгаряне на горивото, улеснява възпламеняването му и увеличава съдържанието на кислород в горивната среда. Емулгира парафиновите, асфалтеновите и други тежки въглеводороди, влизащи в състава на горивото и спомага за тяхното пълно изгаряне. Всичко това води до намаляване на емисиите от азотни оксиди, въглероден оксид и неизгорели въглеводороди.

При използването на добавката се почистват горелките и камерите от натрупаните отложения и се възпрепятства образуването им.

Хелиос 1 улеснява хомогенизирането на горивото и емулгирането на съдържащата се вода в обема на танка. Съпътстващите утайки се разтварят по-лесно в обема на горивото, а също така се елиминира и разслояването му.

В резултат от комплексното действие на активните компоненти, участващи в състава на добавката се постига икономия на гориво до 4%, намаляване на температурата на изходящите газове и повишаване на кпд на инсталациите.

Препоръчваме Хелиос 1 да се използва в съотношение 1л към 2т котелно гориво.

Показатели Методи на изпитване
Хелиос 1
котелни горива
1 Външен вид визуално Лесноподвижна прозрачна течност
2 Цвят визуално бледожълт
3 Плътност при 15 °C, g/cm3 БДС ЕN ISO 3675 0,8050 – 0,8190
4 Дестилационни характеристики:
- температура на начало на кипене  °C, не по-ниска от
БДС ISO 3405 60