Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LANGUAGES:

ХЕЛИОС 10Г - ДОБАВКА ЗА ПРОПАН-БУТАН

   
С прилагането на Хелиос 10Г се постигат следните реални ефекти:
подобряване динамиката на автомобила;
повишаване мощността на двигателя;
намаляване на триенето и антикорозионни свойства;
чиста горивна система
намаляване разхода на гориво.
 
 

При използване на пропан-бутан като алтернатива на бензина се забелязва намаляване на максималната мощност на двигателя, увеличаване на разхода на гориво в литри на 100 км пробег, повишават се изискванията към материалите на изпускателните клапани и седлата им.

С използването на Хелиос 10Г тези недостатъци могат да бъдат сведени до минимум.

Във формулата на Хелиос 10Г се съдържа подобрител на горене, който води до по-пълно изгаряне на горивото и намаляване на емисиите от въглероден оксид и неизгорели въглеводороди в отработените газове.

С прилагането на Хелиос 10Г се постигат по-добри експлоатационни свойства на горивото, които дават по-висока мощност, по-добра работа на двигателя, повече динамика и по-нисък разход на гориво.

Препоръчваме Хелиос 10Г да се използва в съотношение 1л към 3000л пропан-бутан. Смесването на пропан-бутана с добавката да се осъществява при зареждане чрез специално техническо съоръжение и помощ от екипа на съответната газстанция. 

Показатели Методи на изпитване
Хелиос 10Г
добавка за пропан бутан
1 Външен вид визуално Лесноподвижна течност
2 Цвят визуално бледожълт
3 Плътност при 15 °C, g/cm3 БДС ЕN ISO 3675 0,7900 – 0,8100
4 Дестилационни характеристики:
- температура на начало на кипене °C, не по-ниска от
БДС ISO 3405 60