Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LANGUAGES:

АНТИФРИЗ ИРИС -60°С

   
ИРИС -60 e нискозамръзваща охлаждаща течност, която съдържа моноетиленгликол, дейонизирана вода и антикорозионни добавки. ИРИС -60 предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия.
ИРИС -60 гарантира безпроблемна работа на охладителната система до -60°С. В зависимост от желаната температура на начало на кристализация ИРИС -60 може да се разрежда с дейонизирана вода, в съответствие с таблицата:
 ИРИС -60, об % 50 60 70
 Дейонизирана вода, об. % 50 40 30
 Температура на начало на  кристализация, °C -20 -30 -36
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Показатели Методи на изпитване ИРИС -60
1 Външен вид БДС10126-82 т.4.1 Прозрачна течност с допустима опалесценция
2 Цвят визуално син
3 Плътност при 20°C, g/cm3 БДС 3675 1,0800-1,1000
4 Фракционен състав:
- начало на кипене,  °C, не по-ниска от
- до 150°C, %, не повече от
БДС10126-82
т.4.3
100
36<
5 Температура на начало на кристализация, °C, не по-висока от БДС10126-82
т.4.4
-60
6 pH

 

7,0 – 8,5
7 Условия на съхранение БДС10126 в добре затворени оригинални опаковки, в сухи прохладни помещения или на открито при температура, не по-висока от 40°С
8 Срок на годност БДС10126 3 години