Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LANGUAGES:

ХЕЛИОС 21Д - ДОБАВКА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

   
Хелиос 21Д гарантира осезаема промяна на експлоатационните свойства на горивото и работата на дизеловия двигател. С прилагането на добавката се постига:
лесен старт и по-тиха работа на двигателя;
изключителна динамика и по-висока мощност;
чиста горивна система;
намаляване на вредните емисии в отработените газове;
по-добра смазочна способност и антикорозионни свойства;
до 6% по-нисък разход на гориво при всички режими на работа.
 
 

Хелиос 21Д е полифункционална добавка за летни дизелови горива.

В състава ú участва ПРОТОХЕЛИОС - активен компонент, разработен и синтезиран в научната и производствена база на Компанията. Чрез него се подобрява процесът на изгаряне, намалява се количеството на вредните емисии в отработените газове и димността. Постига се до 70% по-малко въглероден оксид и 25% по-ниска димност.

Хелиос 21Д почиства натрупаните отложения по горивната система и дюзите, възпрепятства образуването им и поддържа системата чиста. Тези ефекти се постигат в резултат от действието на активния компонент ПРОТОХЕЛИОС и на антинагарен компонент.

Добавката подобрява смазочната способност на горивото и защитава металните повърхности от агресивното влияние на корозионно-активните продукти.

Хелиос 21Д съдържа високомолекулни съединения, които се абсорбират върху образуващите се кристали от вода и парафини, като възпрепятства окрупняването им. В резултат се подобряват нискотемпературните свойства на горивото. Хелиос 21Д гарантира лесен старт и безпроблемна експлоатация.

В резултат от комплексното действие на активните компоненти, участващи в състава на добавката се постига по-висока мощност и намаляване на разхода на гориво до 6%.

 

Препоръчваме Хелиос 21Д да се използва в съотношение 1л към 1000л дизелово гориво.

Показатели Методи на изпитване
Хелиос 21Д
добавка за дизелово гориво
1 Външен вид визуално Лесноподвижна течност
2 Цвят визуално червен
3 Плътност при 15 °C, g/cm3 БДС ЕN ISO 3675 0,8170 – 0,8350
4 Дестилационни характеристики:
- температура на начало на кипене °C, не по-ниска от
БДС ISO 3405 140