Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LANGUAGES:

ХЕЛИОС 17БД - ДОБАВКА ЗА БИОДИЗЕЛ И НЕГОВИТЕ СМЕСИ С ДИЗЕЛОВИ ГОРИВА

   
Хелиос 17БД е депресаторна добавка за биодизел и неговите смеси с дизелови горива. Биодизелът е възобновяем източник на енергия и представлява смес от метилови естери на висши мастни киселини.
Хелиос 17БД е разработена с цел да повлияе лошите нискотемпературни свойства на биодизела. Хелиос 17БД съдържа високомолекулни съединения, които се абсорбират върху образуващите се кристали и възпрепятства окрупняването им. В резултат се подобряват нискотемпературните свойства на биодизела и неговите смеси и се достигат препоръчителните гранични температури на филтруемост по спецификация.
Хелиос 17БД гарантира лесен старт и безпроблемна експлоатация през зимата. 
 
 
 
Биодизел и смеси ГТФ °C без Хелиос 17БД ГТФ °C с 
Хелиос 17БД
2:1000
B5 -15 -25
B20 -16 -26
B50 -16 -26
B80 -11 -18
B100 -11 -17

*Смесите са с ДГ с ГТФ=-15°C

Биодизел и смеси ГТФ °C без Хелиос 17БД ГТФ°C с 
Хелиос 17БД
2:1000
B5 -17 -26
B20 -18 -28
B50 -15 -23
B80 -10 -16
B100 -8 -13

*Смесите са с ДГ с ГТФ=-17°C

Хелиос 17БД е добавка, предназначена за професионалния потребител. Препоръчваме Хелиос 17БД да се използва в съотношение 2л към 1000л дизелово гориво.