Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LANGUAGES:

ХЕЛИОС ACRO - ВОДЕН РАЗТВОР НА КАРБАМИД

   
 
  • Хелиос ACRO e ново поколение продукт.
  • Хелиос ACRO се произвежда съгласно изискванията на ISO22241 и DIN70070.
  • Хелиос ACRO е 32,5%  воден разтвор на урея, който е сертифициран в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване", съгласно ISO22241, DIN70070 и фирмена спецификация ТС-БП-26-2008/ВД-ТС-03/31.03.2008г .
  • Хелиос ACRO можете да намерите в бензиностанциите от м. юни 2008г.
  • Свалете PDF Брошура на Хелиос Acro
 
 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ....

В края на 1999г. Европейският парламент издава строги ограничения за димните газове от тежкотоварните дизелови автомобили. Съгласно тези нови стандарти, емисиите от азотни оксиди се редуцират на два етапа: през 2005г. (EURO 4) и 2008г. (EURO 5). Значителното понижаване на стойностите се отразява и върху другите емисии: въглероден оксид (CO), неизгорели въглеводороди (HC), прах (PM).
 Емисии, g/kWh  EURO 3  EURO 4  EURO 5
 Азотни оксиди (NOx)  5.0  3.5  2.0
 Въглероден оксид (CO)  2.0  1.5  1.5
 Неизгорели въглеводороди (HC)  0.66  0.46  0.46
 Прах (PM)  0.1  0.02  0.02
За да отговорят на високите изисквания на стандартите, Европейските производители на тежкотоварни автомобили са се спрели на "selective catalytic reduction" (SCR method). При този метод като редуциращ агент се използва 32,5% воден разтвор на урея. Този продукт може да бъде Хелиос ACRO.

След изгарянето, газовете напускат двигателя и преминават през катализатор, където неизгорелите въглеводороди, въглеродният оксид и твърдите частици се доокисляват. След това помпа, която се контролира от специална единица, впръсква разтвор на урея от отделен резервоар в горещия поток на димните газове. Уреята се хидролизира до амоняк (NH3) и въглероден диоксид (CO2). Амонякът реагира с NO/NO2 сместа и образува азот и вода (пара). В тази химична реакция участва каталитичен конвертор, съдържащ съединения на преходни метали и керамичен носител. Малки количества от неучаствал амоняк могат да се окислят в последващия катализатор. Когато се използва SCR технологията, двигателят работи при оптимални условия. SCR технологията и Хелиос ACRO постигат икономия на гориво до 6% и намаляване на вредните емисии.

Химични Реакции

частични окисление       2NO + O2 --> 2NO2

хидролиза на урея          (NH2)2CO + H2O --> 2NH3 + CO2

селективна редукция     NO + NO2 + 2NH3 --> 2N2 + 3H2O

ЗНАЕМ ЛИ, ЧЕ ...

Можем да подобрим експлоатационните характеристики на горивото и работата на двигателя като използваме добавки за дизелово гориво ХЕЛИОС.

Хелиос 13Д и Хелиос 15Д гарантират по-лесен старт, изключителна динамика,  по-добро изгаряне, намаляване на вредните емисии и по-нисък разход на гориво.

Допълнителна информация