Хелиос 23ДК Intensive

Добавка за дизел (За професионална употреба!)

  • Почиства дюзите
  • Почиства горивната система
  • Подобрява изгарянето
  • Възпрепятства агресивното действие на корозионно-активните вещества
  • Деемулгира водата
  • Антипенен ефект

В резултат крайният потребител получава:

  • По-висока мощност
  • По-добра динамика
  • Намаляване на вредните емисии в димните газове
  • По-нисък разход на гориво

Употреба: Продуктът е за професионална употреба. Подходящ е за третиране на горива по петролни бази или бензиностанции.

Съотношение: 1L Хелиос 23ДК към 2000Lдизел

Опаковки: 10л; 18л; 210л