Хелиос 14В Invensive PRO - Бензин

Добавка за бензин (За професионална употреба!)

  • Почиства инжекторите
  • Премахва нагара по горивопроводите и смукателните клапани
  • Премахва отложенията от горивната камера
  • Възпрепятства агресивното действие на корозионно-активните вещества
  • Деемулгира водата

В резултаткрайният потребител получава:

  • По-висока мощност
  • По-добра динамика
  • Намаляване на вредните емисии в димните газове
  • По-нисък разход на гориво

Употреба: Продуктът е за професионална употреба. Подходящ е за третиране на горива по петролни бази или бензиностанции.

Съотношение: 1L Хелиос 14Б към 1000L бензин

Опаковки: 10л; 18л; 210л