Антифриз

Антифризът е нискозамръзваща охлаждаща течност и има за цел да предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия.

Антифризите Хелиос се състоят от моноетиленгликол или пропиленгликол и инхибитори.

Препоръчваме антифризът да се разрежда с дейонизирана вода. Чешмяна вода да се използва само в краен случай.

Антифриз концентрат е този антифриз, който при разреждане с 50 об. % вода гарантира не по-висока Температура на начало на кристализация от -37оС.

Това е температурата, при която се образуват първите кристали в сместа. Нарича се Температура на начало на кристализиация.

Всички антифризи, съдържащи етилен гликол се смесват със себеподобни. Но използването на антифризи с различни инхибитори може да доведе до образуването на нежелани компоненти в състава на сместа, да се загубят антикорозионните свойства, както и да се образуват утайки. Затова е добре да доливате със същия антифриз, с който сте заредили системата. Ако нямате възможност долейте с дейонизирана вода. Преди зимния сезон проверете в сервиз на каква температура замръзва вашата охлаждаща течност и ако е необходимо подменете антифриза.

Смяната на антифриз се налага поради изчерпване на инхибиторите. Това се случва след взаимодействието им с металите или други компоненти в системата, в процеса на експлоатация. Недостатъчното съдържание на инхибитори води до корозия. За да се избегне образуване на утайки, пробиване на радиатори, преждевременно износване на водната помпа е добре да се подменя антифриза.

Антифризите могат да бъдат различни цветове: жълт, син, зелен, розов, виолетов и т.н. Това се постига с пигменти. При изборът на антифриз трябва да е водеща препоръката на производителя на Вашия автомобил. Освен по цвета антифризите се различават по инхибиторите в състава си. Цветът не е гаранция за качеството и правилния избор.

G12+ e краткото наименование на OEM спецификацията на VAG групата автомобили. Антифризът Helios Longlife Premium Antifreeze G12+ отговаря на изискванията на следните стандарти: PN-C40007; BR 637; ASTM D3306; ASTM D4656; ASTM D4985; ASTM D6210, BS 6580; NFR 15-601¹, FVV Heft R443; JASO M325¹, KSM 2142; BT-PS-606 A; DCSEA 615/C; E/L-1415b; FSD 8704¹, NATO S-759; Önorm V5123¹, SAE J1034¹; uNE 26-361-88/1.
Продуктът е висококачествен антифриз, който е подходящ за всички видове двигатели, включително и алуминиеви. Одобренията могат да се видят тук http://helios.bg/2017/products/%d1%85%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%81-long-life-g12/

Има три основни типа антифриз. Те се определят от вида на инхибиторите. Inorganic Additive Technology /IAT/ – Това е традиционният антифриз, съдържащ минерални добавки. Organic Acid Technology /OAT/ – При този вид антифриз добавките са моно или дикарбоксилови киселини или техни соли. Това е и причината да се наричат органични. Този вид добавки в състава отгаварят на завишените изисквания на автомобилостроителите. Hybrid Organic Acid Technology /HOAT/ – Това е охлаждаща течност на основата на органични и силикатни инхибитори.

Течност за чистачки

Течността за чистачки е продукт, предназначен за почистване на стъклата на автомобила. В зависимост от сезона те могат да са летни и зимни. В зависимост от концентрацията на активни компоненти в състава си могат да са готови за употреба и концентрат.

Зимните течности съдържат в състава си денатуриран етилов алкохол, почистващи вещества, вода, парфюмни композиции и оцветители. В зависимост от съдържанието на етилов алкохол се определят и ниско-температурните свойства на течността. Температурата посочена на всички, произведени от нас течности е Температура на начало на кристализация.

Тези продукти са подходящи за употреба през летния сезон. Съдържат почистващи вещества, вода, парфюмна композиция, оцветител, могат да съдържат и малки количества алкохол. Имат много добри почистващи свойства. Не са подходящи за употреба през зимата т.к температурата им на замръзване е около 0оС. През преходния сезон, ако има наличие на лятна течност в казанчето е добре да добавите към нея зимна течност, за да избегнете спукване на казанчето.

Не е препоръчително използването на вода, вместо течност. Водата не може да осигури доброто почистване през лятото, нито работа при ниски температури през зимата. Освен това може да доведе до образуване на котлен камък и запушвания.

В България и страните от ЕС е забранена употребата на метанол в течности за чистачки. Метанолът е токсичен и това го прави неприложим за продукти за масова употреба.

Течността за чистачки трябва да бъде прозрачна без примеси и утайки.

Цветът не е определящ за качеството или сезонността на продукта. Цветът се постига с оцветители. Негласно е прието зимните продукти да са със син цвят, а летните с други цветове.

AdBlue

AdBlue e 32,5% воден разтвор на карбамид. За качеството на продукта е определящо качеството на карбамида /SCR urea/ и водата. Използва се за намаляване на вредните емисии в отработените газове като редуциращ агент при SCR /selective catalytic technology/.

Това е недопустимо т.к водата не може да замести карбамида в протичащите химични реакции.

Спирачна течност

Спирачната течност е хидравлична течност, предназначена за спирачните системи. Масовите спирачни течности са на синтетична основа с корозионни инхибитори.

Най-често използваните спирачни течности са на основата на гликолови етери /DOT3; DOT4; DOT5.1/. Съществуват спирачни течности на силиконова основа /DOT5/ и на минерална основа /LHM/. За правилния избор на спирачна течност трябва да се спазват препоръките на производителя на вашия автомобил.

Доливането може да се извърши със спирачна течност и на друг производител стига да е спазено експлоатационното ниво. По-ниско експлоатационно ниво може да се замени с по-високо. Например към DOT3 може да се замени с DOT4. Към DOT5 не може да се долива спирачна течност от класове DOT3, DOT4, DOT5.1.

Добавки за горива

Добавките за горива са такива вещества, които добавени в малки количества към горивото подобряват неговите експлоатационни качества.

Добавките за горива се разделят на “refinery” и “aftermarket” в зависимост от етапа на обоготяване на горивото. Добавките от първия вид /refinery additive/ се добавят към горивото на производствено ниво и имат за цел да постигнат определено качество и така обогатеното гориво да отговаря на изискванията на съответния стандарт. Добавките от втория вид /aftermarket additive/ се добавят към стоковото гориво и се постигат т.нар. премиум горива. Тези добавки могат да се добавят в петролните бази, от собствениците на бензиностанции или крайният потребител да добави към зареденото гориво. В зависимост от качествата, които подобряват добавките могат да притежават едно свойство или да бъдат многофункционални, например: октанподобрители, цетанподобрители, миещи добавки, подобрители на горене, деемулгатори, антипенители, депресаторни и т.н.

Добре е добавката да се налее в резервоара непосредствено преди зареждане с гориво, за да се осигури по-добро смесване.

Добре е да се спазва препоръчителното съотношение, посочено на етикета на конкретния продукт. Предозирането не е желателно и няма да доведе до безкрайно подобряване на горивото, напротив дори може да влоши процеса на горене.

Зимните добавки за дизел имат за цел да подобрят ниско-температурните свойства на горивото. Това са високо-молекулни съединения, които се разполагат около образуващите се кристали в горивото и не позволяват тяхното нарастване и агломериране и ги държат в размери, които могат да преминат през горивния филтър. Изключително важно е този вид продукти да се добавят преди горивото да е помътняло. До колко ще се понижи граничната температура на филтруемост зависи и от качеството на горивото. Колко често мога да използвам добавка за гориво? Добавките Хелиос за 20л и за 50л гориво може да се използват постоянно. Добавките Helios Intensive могат да се изпозлват периодично за почистване на дюзите, но не е противопоказно, ако ги използвате и при всяко зареждане на гориво. Така горивната система ще се поддържа чиста, ще усещате повече мощност и динамика, ще постигнете намаляване на разхода на гориво.

Добавките Хелиос са с различен състав за бензин и за дизел. Това произтича от различното предназначение на продуктите и търсения ефект.

Мотоциклетите използват стандартните горива, които се предлагат на бензиностанциите и могат да използват добавки Хелиос към тях.

Имате други въпроси?

Пишете ни